Vegbygging er samfunnsbygging

Målet

Kystvegen Ålesund – Bergen skal primært gje internt samband i ein særdeles ressursrik og produktiv kystregion.

Målet er gul stripe langs kysten frå Ålesund til Bergen!

KONTAKT

Jan Henrik Nygård
Styre- / dagleg leiar