Siste nytt
om Kystvegen Ålesund – Bergen

For å utnytte verdiskapinga og potensialet i regionen mellom Ålesund og Bergen trengs det ein samanhengande veg langs kysten.