I vedlegget kan du lese om tilstanden per i dag, og kva framtidige moglegheiter som ligg i utvikling av kystvegen.

Folketalsutvikling SF 2007-2015