Under fylkesårsmøte til Framstegspartiet i Sogn og Fjordane 25. januar 2014, fekk Kystvegen Ålesund – Bergen presentere sine argument for samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen.