Her kan du lese brev til Samferdelsdepartementet v/ samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om kvifor Kystvegen Ålesund – Bergen oppfyller kriteria for å bli riksveg.