Her kan du lese Kystvegen si høyringsuttale til NTP 2018 – 2019: