NORCONSULT har på oppdrag frå Rovdefjordsambandet AS gjennomført ein trafikkanalyse av vegprosjektet.
Link til rapporten frå oktober 2018

Utdrag av forordet:

Denne rapporten omhandler vegprosjektet Rovdefjordsambandet, som ferjeavløsningsprosjekt for sambandet Årvik-Koparnes i Møre og Romsdal. Rapporten presenterer resultater fra transportmodell, både modellert og kvalitativt vurdert. Rapporten tar ikke for seg finansiering og/eller bompenger.

Rapporten tar til en viss grad for seg betraktninger rundt de potensielle overordnede endringer i regionale rammebetingelser når det gjelder infrastruktur, og til dels hvilke samfunnseffekter samferdselstiltaket kan ha for det aktuelle analyseområdet.

Rovdefjordsambandet AS
co/ Vanylven Utvikling AS, Pb. 50
6139 Fiskå

Tlf.: 700 20 880
E-post: post@rovdefjordsambandet.no