– Regjeringa må i større grad enn i dag dere med å ta eit infrastrukturansvar

Les leiaren i Firda 9. november 2018

Firda leiar 9. nov 18