Statens Vegvesen orienterte 01.12.2016 om framdrift og alternative trasear på overordna utgreiing av Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.

Presentasjonane til Statens Vegvesen kan du sjå her: