FV 614 Svelgen – Indrehus må realiserast snarast

Pressemelding NTP Kystvegen april 2020

Trafikkanalyse Rovdefjordsambandet

Pressemelding Kystvegen 10.10.18

Fosenbrua – utfordringer, trender og rammebetingelser

Orientering frå Statens Vegvesen desember 2016

Høyringsuttale NTP 2018-2029

Kystvegen oppfyller kriteria for å bli RIKSVEG

Kystvegen viktig for Sogn og Fjordane